NAND Flash Tehnologiýasy boýunça öňdebaryjy bazar bolup durýan “Solidigimi” tanyşdyrmak

Gelejegiň maglumaty ýady we maglumat saklaýjysy boýunça özgerişlikleri durmuşa geçirmekde “Intel” mirasy bilen “SK-hynix” şereketleriniň birleşmegi

“Solidigim” barada

“Solidigm” - innowasion NAND maglumat ýady (fleş-ýat) babatda çözgütleriň öňdebaryjy bütindünýä üpjünçisidir. “Solidigm” tehnologiýasy müşderilere hödürlenýän çäksiz mümkinçilikleriň üstüni açyp, bular bilen adamzadyň kämilleşmegini ýokarlandyrýar. Aňyrdan gelýän köklerimiz “Intel” şereketiniň ýatda saklaýjy önümlerinde köp wagtlap dowam edýän innowasiany we “SK hynix” şereketiniň ýarym geçiriji senagatyndaky halkara öňdebaryjylygyny we derejesini şöhlelendirýär. “Solidigim” – 2021-nji ýylyň dekabry aýynda “SK Hynix” şereketiniň garamagynda özbaşdak ABŞ golçur kärhanasy boldy.

 

 

“Solidigim” ýarym geçirijili ýadyň täze paradigmasyny (nusgalaryny) döredýär

Müşderi önümleri

 

Maglumat merkez önümleri